Tenova Delkor

Tenova Delkor

 

 

 

 

 

 

TENOVA DELKOR

 

Tenova 1953 yılından beri, demirli alaşımların üretimi, adi metallerin ve cürufun temizlenmesi ve arıtılması için eritme tesisleri ve yüksek kapasiteli AC-DC fırınlar için başlıca firmalardan biridir.

Flotasyon, sedimentasyon, filtrasyon, eleme ve yer çekimi ile ayırma sistemlerinin uygulandığı mineral, kimyasal ve endüstriyel marketlerdeki katı/sıvı ayırma ve cevher hazırlama uygulamalarında uzmandır.

Delkor Apic Jigi

Delkor jiglerinin kullanım alanları:

•             İnce, orta ve iri kömürlerin yıkanması,

•             Demir içeren cevherlerin zenginleştirilmesi,

•             Cüruftan demirli alaşımların (FeCr, FeMn, SiMn, FeV, Fe, steel, vb) geri kazanımı,

•             Metalik olmayan (elmas, endüstriyel mineraller vb.) konsantreleri,

•             Atıkların sınıflandırılmasıdır.

Delkor Belt Liner Screen

Delkor belt linear elekleri, CIP/CIL proseslerinin temel sorunu olan atık malzemenin konsantreden etkili bir şekilde alınmasını çözmek için geliştirilmiştir. Delkor belt linear elekleri titreşimsiz çalışmaktadır. Böylece,  tüm iri malzemelerin ekipman içinde kalması, elek açıklığı ve iri malzemenin yeniden hizalanmasını önlemektedir. 

BQR Flotasyon Hücreleri

Delkor BQR flotasyon hücreleri, katı süspansiyonunun amaç-tasarım seviyeleri, hava debisinin ayarlanması, kolay köpük konumlanması ve stabil pülp-köpük ara yüzü sayesinde optimum operasyon sağlar.

Bu hücreler, bakır, çinko, platin grubu metalleri, fosfatlar, grafit, cüruf ve atıkların kaba temizleme, temizleme ve yeniden temizleme hücreleri için kullanılmaktadır. Üstten sarkan statör, açık rotor girişi, ayarlanabilir hava akış oranı, köpük ayarlanması, işletim ve maliyet açısından faydaları bu hücrelerin özellikleridir.

Delkor BQR flotasyon hücrelerinin avantajları:

 • Yük altında kolay başlatma,
 • Kısa duruş süreleri ve kolay bakım,
 • Basit tasarımından dolayı yedek parça maliyetinin düşük olması,
 • Geliştirilmiş güç verimi ve düşük bakım maliyeti

F.A.S.T. Filtre Pres

Tenova Delkor F.A.S.T filtre presi kare kenar çubuklarından meydana gelmektedir. Geleneksel filtrelerin aksine, düşük basınçta su ile şişirilen tampon kullanılarak final plakaları sıkıştırırken, iki senkronize tersinmeyen vidalarla plakalar açılıp kapanmaktadır.

F.A.S.T. filtre pres özellikleri:

 • Proses gereksinimlerine göre açılma hızı olabildiğince ayarlanır ve tüm plakalar tek seferde açılır (100 plakaya kadar)
 • Girintili, karışık membranlı ve ful membranlı plakalar
 • Proses gereksinimlerine göre yapılan çeşitli besleme ve filtrat yolları ve filtre plakaları
 • Otomatik plaka sapma detektörü
 • Çevreleyen malzemelere etkisi olmayan entegre edilmiş bomba yuvası kapıları
 • Filtre bezleri sabitleme sistemi: besleme ayaklı tek bez
 • Besleme hattı hava ile temizleme
 • Kek üfleme/yıkama
 • Ful otomatik plaka/bezden kek deşarjı
 • Proses ve bölgesel uygulamalara uygun olan güvenlik cihazları
 • Filtre presin çalışmasını ve bakımını destekleyici uzaktan kontrol mekanizması

Yatay Vakum Bant Filtreleri

Delkor teknolojisi ve deneyimi yatay belt filtreyi üretmiştir ve dünya genelindeki filtrasyon tesislerinde dünyanın en büyük makine üreticisi olarak bilinmektedir. Yatay belt filtreler, mineralli kumlar, demir cevherleri, kurşun-çinko konsantreleri ve ince kömür konsantreleri gibi çeşitli minerallerin susuzlandırılması için verimli ve güvenilir bir katı/sıvı ayırma ekipmanlarıdır. Ayrıca, yatay belt filtreler proses atığının susuzlandırılıp dolgu maddesi olarak kullanma veya atık havuzlarında biriktirilmesi gibi uygulamalar için de kullanılmaktadır.

Tikinerler

Delkor ayrıca, çapı 100m’ye kadar tasarlanabilen tikiner ekipmanlarını da üretmektedir.

Delkor tikinerlerinin avantajları:

 • Tikinerler, minimum malzeme maliyeti, maksimum dayanım ve ekipman ömrü için Finite Element Analysis (FEA) yöntemi ile tasarım
 • Dünya çapında güvenilirliği bilinen hidrolik ve elektrik tahrik üniteleri
 • Kapsamlı test çalışmaları ve işletme veritabanı
 • Flokülant tüketimini minimize etmek ve karışmasını optimize etmek için Advanced Computational Fluid Dynamics (CFD) yöntemi ile tasarım
 • Köpük üretimini minimize etmek ve üst akımın berraklığını artırmak için geliştirilmiş köpük kontrol sistemi

Solvent Ekstraksiyonu

Tenova, tüm çözelti elde etme yöntemleri konusunda uzman ekibe sahiptir.

Tasarımları tescilli aşağıdaki ekipmanlara sahiptir:

 • Bateman ters akış çöktürücü (bateman Settler TM), bakım ve operatör erişimini geliştirip yatırım maliyetini düşüren, pompa karıştırıcılarının yan yana uymasını sağlama, organik karışmasını azaltma ve tesis şemasını küçültme konusunda işletimsel ve performans faydalar sağlamaktadır.
 • Bateman darbeli kolonu (BPC) metal geri kazanım sistemlerinde, çıkarma için sürekli kontaktör, sıyırma ve yıkama uygulamalarında yüksek verim ve düşük maliyet sağlamaktadır.
 • Türbülans teknolojileri karıştırma sistemleri, proses akışını değiştirmeden entrainment seviyesini önemli derecede azaltan yeni karıştırma teknolojisidir ve mevcut karıştırma çöktürücülerine uyarlanabilir veya yeni SX tesislerine kurulabilir.

Electrowinning

Tenova, maden endüstrisinde metal kazanım tesislerinin elektrokazanımları (EW) için komple tesis paketinin yanı sıra servis ve tescilli ekipman da sağlamaktadır.

Tenova, küçük ve büyük ölçekli tesisler için her boyutta manuel ve otomatik olarak tank tasarlamaktadır. Metallerin tüm spektrumları hakkında hizmetlerimiz olmasına rağmen kobalt ve nikel gibi karmaşık EW uygulamalarda da uzmanlıklarımız mevcuttur.