Weba Chute

Weba Chute

Weba chute
Transfer sistemleri ve çözümleri

Sıradan şut tasarımlarına meydan okuyan ödüllü konsept

Sorununuz

Büyük hacimli taneli katıların sıradan transfer şutlarıyla kontrolsüz boşaltımının, aşırı yıpranma ve aşınma ve diğer alakalı sorunlardan dolayı yüksek bakım ve değişim maliyetleri vardır.
Son çalışmalar göstermiştir ki bu tasarım yetersizliği yığın taşımanın etkinliğini baltalayarak bir takım dezavantajlara sebep olmaktadır.
Sıradan tasarımların dezavantajları:
Toz yayımı ile istenmeyen ince tanelerin oluşumu
Aşırı yıpranmaya bağlı olarak yüksek bakım maliyetleri
Bant hasarına bağlı olarak tesis durma süresi
Kabul edilemeyen ses oluşumu
Değişken bant yüklemesi
Aşırı malzeme dökülmesi ve tıkanmalar
Buna bağlı sorunların yan destek gerektirmesi 
Şut altına darbe ruloları gerektirmesi
Şutun gözlenmesi için insan gücü gerektirmesi
Bandın taşması
Birçok bant yükleme ve sayısız diğer sorunların zorluğu
Bakım prosedürleri sırasında yüksek yaralanma riski  

Çözümümüz

Doksanların başında, M&J sıran şut tasarımlarının maliyet çıkaran ve negatif yönleri üzerine önemli bir çalışma yapmıştır. Bu da transfer noktalarındaki yığın malzemelerin işlenmesine geliştirilmiş bilimsel bir yaklaşım olan WEBA Sistemin doğmasına sebep olmuştur. Bant hızına, bant genişliğine, materyal boyutuna, şekil ve hammadde miktarına bakılmaksızın (yapışkan malzemeler özel ilgi gerektirir), WEBA Sistem sıradan transfer şutlarının sebep olduğu sorunları ortadan kaldırır ve düşük maliyetli, çevre dostu çözümler sağlar.

Dosyalar