Glencore Jameson Cell

Glencore Jameson Cell

Jameson Cell;  yeni tesisler ve düşük maliyetli tesis büyütme projeleri için verimli, düşük maliyetli ve yüksek yoğunluklu bir flotasyon teknolojisidir.

Jameson Cell 1980’lerin sonunda, kolon ve konvansiyonel flotasyon selüllerinin tasarım ve operasyon uyumsuzluklarının üstesinden gelmek için bulunmuş bir teknolojidir. 1989’daki ilk ticari kurulumundan bu yana sağlamlık ve kolay kullanım bakımından sürekli gelişmektedir. En son teknoloji olan Mark IV Jameson Cell, küçük hava kabarcığı boyutu ve az yer kaplama özelliklerini düşük bakım ve operatör dostu tasarım ile birleştirmiştir. 

Jameson Cell akışkanlar mekaniği odaklı yenilikçi bir flotasyon prosesidir. Modern Jameson Cell teknolojisinin avantajları;

  • Harici bir ekipmana (sparger gibi) ihtiyaç duymadan kararlı ve küçük hava kabarcık oluşumu.
  • Mekanik karıştırma olmadan küçük hava kabarcıkları ile birlikte yoğun karıştırma ve hızlı flotasyon.
  • Küçük tanklara yüksek tonajlı beslemeler.
  • Tek aşamalı flotasyonda köpüğün yıkanması ile konsantre tenörünün yükselmesi.
  • Farklı ürün tenörü ve verimleri için hızlı ve kolay proses kontrolü.
  • Beslemedeki değişimlere aldırmaksızın dengeli çalışma ve performans.
  • Hareket eden parça olmaması ve kolay kurulum ve bakım.

Az yer kaplamasına rağmen Jameson Cell, yüksek miktarda malzemeyi işleyebilir. Hücre tasarımındaki esneklik, birçok endüstrideki yeni tesis ya da düşük maliyetli tesis büyütme projelerine kolayca uyum sağlayabilmektedir.

Ticari faaliyetinin ilk 20 yılında; kömür, temel ve değerli metaller, potas, bitum ve organik solvent ektraksiyonu gibi birçok  alanda neredeyse 300 adet Jameson Cell kurulumu gerçekleşmiştir.

Jameson Cell sülfürlü olmayan mineraller, endüstriyel hammaddeler ve demir cevheri prosesinde silikanın ters flotasyonu için de idealdir.

Deneyimli ve uzman kadrosuyla Xstrata Teknoloji; doğru selül tasarımı, mühendislik, ölçeklendirme, imalat, flotasyon devre tasarımı ve inceleme, kurulum desteği, devreye alma ve sürekli teknik destek sağlamaktadır.