Cidra Sonar Tip Akış Ölçer

Cidra Sonar Tip Akış Ölçer

Hassas akış ve sürüklenen hava ölçümü yapar.
Sıvıyla temas etmez, yüksek güvenilirlikte çalışır.
Bakım ve tesis duruş ihtiyacı yoktur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eşsiz Akış Ölçme Ekipmanları ve Hizmetleri konsantratörler, boru hatları, liç uygulamaları ve atık yönetimi için

-Akış Ölçer

-Şlam ve sıvılara temassız ölçüm

-Borularda sürüklenen hava ölçümü

-Yoğunluk düzeltme /Kavitasyon

-Flotasyon tankları ve kolonları için “gas hold up” ölçümü    

-Pompalar, vanalar ve sızıntılar için akustik ölçümü

-Boru hattı izleme sistem

-Akış ölçme sistemi

-Boru aşınmasını görüntüleme

-Boru hatları için kum birikinti tespiti

-Akış ve sürüklenen hava ölçümü

-Metre kontrol servisi

-Madde denkliği

-Proses optimizasyonu

-Siklon üst akımı iri tane tespiti

              Ölçüm Zorlukları

SONARtrac’ ın Avantajları

Prosesi durdurmadan bir akış metre kurmak

Borunun dışından ölçüm yapar

Büyük akış metrelerin kurulumu için işgücü ve güvenlik ihtiyacı

Hafif alaşım, bir iki kişi tarafından vinç gerektirmeden kurulur

Akış ölçer hem sıvıları hem şlamı ölçmeli

Aynı alet gazları, temiz sıvıları, şlamı ve macunumsu yapıların akışını ölçer

Aşınma ve çürüme akış ölçerlerin güvenilirliğini ve sürekliliğini etkiler . Bu da ölçmede duruşlara sebep olur.

Cidra akış ölçerleri şalm ile temassız ölçüm yapar. Borunun dışına hiçbir temas maddesi (jel vs.) gerektirmeden bağlanır

Bilindik akış ölçerlerde, magmeter gibi, çap büyüdükçe bakım maliyeti ve ölçmede aksaklıklar artar.

Her tür boru astarında ve çapında sürekli olarak hatasız ölçüm yapabilme gibi eşsiz özellik

Şlamdaki manyetit ve pirotit gibi manyetik cevherler magmeterların ölçümünü olumsuz etkilemektedir.

SONARtrac sistem manyetik alan kullanmaz bu yüzden şlamın manyetik özelliklerinden etkilenmez. Bu yüzden SONARtrac manyetitin varlığından kesinlikle etkilenmeyerek güvenilir ölçümler yapan tek teknolojidir

Bilindik bir akış metre sadece akışı ölçer

SONARtrac teknolojisi şlamla karışan havanın yüzdesini ölçmek ve boru hatlarında şlam-su ayırımını yapmak ve akustik olarak valfleri, pompaları ve boruları görüntülemek için genişletilen bir platformdur.