chatsimple
top of page

Kabaran Yataklı Ayırıcı

CrossFlow Separatör

CrossFlow engelli yatak oluşumuna sahip yüksek kapasiteli bir hidrolik separatördür. Mineralleri tane boyu (0.2-4 mm) ve özgül ağırlık bakımından sınıflandırır ve/veya zenginleştirir. Yükselen su akışına karşı engelli çökelme prensibiyle çalışan bir ekipmandır. Kendine özgü besleme sistemi sayesinde diğer standart hidrolik sınıflandırıcılardan iki kat fazla çalışma kapasitesini mümkün kılmaktadır. Tanjansiyal prensipte çalışan bu besleme sistemi iki avantajı beraberinde getirir:


  1. Türbülansın önlenmesi

  2. Ayrım haznesi boyunca su hızının üniform bir şekilde sağlanması


CrossFlow’daki tanjansiyal besleme sistemi bu problemlerin önüne geçmektedir. Besleme, separatörün üst kısmı boyunca ilerleyerek katıların ayrım haznesi içine düşmesine izin verir. Besleme hızı sadece separatör üst kısmı boyunca sınırlıdır. Katılar bu kesit boyunca yeterli kalma süresine sahiptir ve malzeme kaçağı olmadan ayırım haznesine yönlenir. Ayrıca bu düzen, beslemede meydana gelebilecek yüzde katı değerlerindeki değişmenin etkilerini de önlemektedir.


CrossFlow Separatörü, değişken boyutlarda taneler arasındaki farklı çökelme hızlarından yararlanan bir sınıflandırma ekipmanıdır. Aynı zamanda dar tane boyu aralığında farklı özgül ağırlıklara sahip mineraller için bir gravite ile zenginleştirme ekipmanı olarak da kullanılmaktadır. Sınıflandırma uygulamalarında CrossFlow’dan elde edilen partisyon eğrileri modellenen eğri ile neredeyse aynı dağılımı vermektedir. Bu durum malzeme kaçağını (ince tanelerin iri fraksiyona gitmesi-bypass) en aza indirger ve diğer kesme tane boyu değerlerinin, test yapılma ihtiyacı duyulmadan kolaylıkla belirlenebilmesini mümkün kılar. Sınıflandırma verimi yüksektir.

Comments


bottom of page