chatsimple
top of page

Eriez

StackCell

Eriez StackCell mekanik flotasyon selülü, geleneksel yüzdürme makineleriyle karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha küçük ekipman alanı ve daha hafif destek yükleri nedeniyle sermaye ve kurulum maliyetlerinde genel bir azalma sağlar. Daha küçük düzen, genel olarak daha küçük bir tesis anlamına gelir ve bu da bina ve saha hazırlığı için daha düşük maliyetlerle sonuçlanır.

Bu mekanik flotasyon selülü, ince tane geri kazanımını artırmak ve flotasyon kinetiğini geliştirmek için enerjiyi odaklamak üzere tasarlanmıştır. StackCell'in yüksek verim teknolojisi, selül başına gerekli hacmi yaklaşık %80 oranında azaltır.

 • Üstün Flotasyon Kinetiği: Daha düşük sermaye ve kurulum maliyeti

 • Enerji Tasarrufu: Kinetiğe odaklanılmıştır, karıştırıcı için enerji kullanılmaz

 • Verimli Köpük Yıkama Seçeneği: Daha yüksek konsantre tenörü

 • Daha Kısa Flotasyon Süresi/Daha Yüksek Verim: Kapasite artışı

 • %35-40 Daha Az Güç Tüketimi

 • Konvensiyonel Selüllere Göre Kapladığı Alanda %60-70 Azalma

 • Kurulum Maliyetlerinde %20-30 TasarrufKolon Flotasyonu

Flotasyon Kolonu, zenginleştirme performansını artırmak için çeşitli özellikler içeren bir tür flotasyon ekipmanıdır.

Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

 • Köpük stabilitesini arttırmak için azaltılmış "yüzey alanı/hücre hacmi" oranı

 • Empüritelerin taşınmasını en aza indiren köpük yıkama sistemi

 • Seçiciliğin sağlanması için daha stabil yüzdürme koşulları

 • Uygun köpük oluşumu için hava püskürtme sistemiHydrofloat Separator

Hydrofloat Seperator, bir flotasyon selülülün seçiciliğini korurken aynı zamanda bir yoğunluk ayırıcısının kapasitesini sağlayan, iri tane boyutunda cevher zenginleştirmek için kullanılır. İnce köpükleri ekipmanın içinde sağlıklı bir şekilde dağıtmak için yeni bir hava dağıtma sistemi kullanan Hydrofloat Seperator, yerçekimiyle zenginleştirmeye flotasyon temellerini uygulayarak iri tanelerin seçici olarak geri kazanılmasını önemli ölçüde artırır.

Şunlara uygulanabilir:

 • Kömür

 • Demir cevheri

 • Endüstriyel Mineraller

 • Baz Metaller

 • Sülfürlü Mineraller

Uygulamalar şunları içerir:

 • Ayrı Beslemeli Flotasyon Devrelerinde İri Tane Geri Kazanımı

 • Atık Temizleme

 • Öğütme Devrelerinde Flaş FlotasyonSlamJet/Sparger

Flotasyon kolonlarının, liç tanklarının ve ince gaz kabarcıklarının oluşmasına bağlı olan diğer proseslerin çalışma verimliliğinin arttırılmasında kullanılır.

Flotasyon uygulamalarında, EFD SlamJet® sparger sistemleri, flotasyon kolonu boyunca eşit şekilde ince köpük dağılımı oluşturarak hidrofobik parçacıkların tutunmasını ve geri kazanılmasını sağlar. EFD sparger sistemleri, belirli bir uygulama için optimum boyutta fazla miktarda köpük oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Spesifik olarak, yüksek bağlanma olasılığını ve gelişmiş geri kazanımları garanti eden yüksek oranlarda köpük yüzey alanı oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. SlamJet® sparger'lar, liç ve diğer hidrometalurjik uygulamalarda, yüksek oranda gaz çözünmesi sağlayarak tank içeriğinin proses kinetiğini iyileştirir.Crossflow


Eriez'in Crossflow ekipmanı, malzemenin tane boyuna, şekline ve/veya yoğunluğuna göre ayrılmasına yönelik yüksek verimli bir hidrolik sınıflandırıcıdır. Bu teknoloji aynı zamanda şlam atma, ters akımla yıkanması ve asit nötralizasyonu için de kullanılabilir. CrossFlow, engelli çökelme ilkelerine dayalı olarak malzemelerin sınıflandırılması için ekonomik ve verimli bir araç sağlar. Yüksek ve düşük yoğunluklu minerallerden oluşan cevherler de özgül ağırlık farklılıklarına göre zenginleştirilebilir.留言


bottom of page
chatsimple