chatsimple
top of page

HYDROFLOAT SEPARATÖR

Separasyon teknolojisinde dünya lideri olan Eriez, bir yandan flotasyon cihazının seçiciliğini korurken bir yandan da iri partikül mineral konsantrasyonu için yeni HydroFloat Separator'ü tasarladı. İnce hava kabarcıklarını bir akışkan yatak ortamına dağıtmak için yeni bir havalandırma/aerasyon sistemi kullanan HydroFloat Separatör, gravite ile ayırmaya yüzdürme temellerini uygulayarak iri partiküllerin seçici olarak geri kazanılmasını önemli ölçüde artırır.


Uygulamaları: 

  • Kömür 

  • Demir Cevheri 

  • Endüstriyel Mineraller

  • Baz Metaller 

  • Sülfürlü


Cevherler Uygulamalar şunları içerir:

  • Bölünmüş Beslemeli Flotasyon Devrelerinde İri Malzeme Geri Kazanımı

  • Atık Süpürme

  • Öğütme Devrelerinde Hızlı(Flaş) Flotasyon


bottom of page
chatsimple