chatsimple
top of page

Takraf - Delkor

BQR Flotasyon Selülleri

Delkor'un tescilli MAXGen mekanizmasıyla donatılmış yeni nesil BQR flotasyon selülleri, minerallerin sürdürülebilir geri kazanımını en üst düzeye çıkarmak amacıyla sınıfının en iyisi metalürjik performans değerlerine ulaşmaktadır.

MAXGen mekanizması, en son teknolojiye sahip, araştırmaların, kapsamlı pilot ölçekli test çalışmalarının ve endüstriyel denemelerin sonucudur.

MAXGen mekanizmasının BQR flotasyon selülüne dahil edilmesi, daha kolay bakım ve daha düşük yatırım maliyetiyle birlikte sunulmaktadır.

MAXGen mekanizması, katıları verimli bir şekilde hareketsiz halde tutarken, iri ve ince tanelerin eşit şekilde yüzdürülmesini kolaylaştıran, optimum boyut dağılımına sahip bir hava kabarcıkları oluşturmaya odaklanır. Bu, köpük-tane etkileşimi olasılığını maksimuma çıkarır.Apic Jig

Delkor Apic Jig, atık maddelerden değerli ürünleri ayırarak, temiz durumda, satılabilir ürünleri etkili bir şekilde sağlayabilen bir yerçekimi ile zenginleştirme ekipmanıdır.

Delkor'un Jig teknolojisi, jiglerin yüksek yoğunluklu ayırma işlemlerinde ve kömür uygulamalarında etkin olmasını sağlar.

  • Orta seviye yoğunluk ve tane boyuna sahip tüm cevher uygulamaları

  • Cüruf halindeki ferrokrom (FeCr), ferromangan (FeMn), silikomangan (SiMn), ve ferrovanadyum (FeV)'den demirli ön alaşımların çıkarılması

  • Demir cevheri ve mangan gibi demirli cevherlerin zenginleştirilmesi

  • Barit gibi endüstriyel minerallerin zenginleştirilmesi

  • Atıkların yıkanması ve ayrılması

  • İnce ve iri boyutlarda kömürün yıkanmasıComments


bottom of page
chatsimple